Events-Calendar

November 2017

Sun, Nov 26**CANCELLED**Santa Cruz Satsang with Mokshananda----

December 2017

Sun, Dec 3**CANCELLED**Santa Cruz Satsang with Mokshananda----
Sun, Dec 10Santa Cruz Satsang with Mokshananda5:00-6:30pm
Sun, Dec 17Santa Cruz Satsang with Mokshananda5:00-6:30pm
Sun, Dec 24**CANCELLED**Santa Cruz Satsang with Mokshananda----
Sun, Dec 31**CANCELLED**Santa Cruz Satsang with Mokshananda----

January 2018

Sun, Jan 7Santa Cruz Satsang with Mokshananda5:00-6:30pm
Sun, Jan 14Santa Cruz Satsang with Mokshananda5:00-6:30pm
Sun, Jan 21Santa Cruz Satsang with Mokshananda5:00-6:30pm
Sun, Jan 28Santa Cruz Satsang with Mokshananda5:00-6:30pm

February 2018

Sun, Feb 4Santa Cruz Satsang with Mokshananda5:00-6:30pm
Sun, Feb 11Santa Cruz Satsang with Mokshananda5:00-6:30pm
Sun, Feb 18Santa Cruz Satsang with Mokshananda5:00-6:30pm
Sun, Feb 25Santa Cruz Satsang with Mokshananda5:00-6:30pm